Weekly Maintenance

ufabet-maintenance

ประกาศจาก UFABET Thailand ขออนุญาตแจ้งกำหนดการปิดปรับปรุงระบบประจำสัปดาห์ ทุกวัน พุธ ช่วงเวลา 11.00 – 15.30 น. วันและเวลาอาจมีการเปลี่ยนแปลงหรือระบบขัดข้องจะมีการปิดปรุงปรุงนอกเหนือเวลาที่กำหนดค่ะ หากระบบพร้อมกับมาใช้งานได้ปกติแล้ว จะแจ้งให้ทราบอีกครั้งค่ะ **ลูกค้าท่านใดไม่ประสงค์ทิ้งเครดิตไว้ใน User กรุณาแจ้งถอนก่อนเว็บปิดปรับปรุงประมาน 30 นาที เพื่อป้องกันปัญหาห้องคาสิโนปิดก่อนเวลาค่ะ** ทางทีมงาน UFABET Thailand ขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ ที่นี้ด้วยค่ะ