Weekly Maintenance

ufabet-maintenance

ประกาศจาก UFABETTHAILAND

ขออนุญาตแจ้งกำหนดการปิดปรับปรุงระบบประจำสัปดาห์ วันพุธที่ 29/7/2563 ช่วงเวลา 11.00 – 16.30 น. วันและเวลาอาจมีการเปลี่ยนแปลงหรือระบบขัดข้องจะมีการปิดปรับปรุงนอกเหนือเวลาที่กำหนดค่ะ

หากระบบพร้อมกับมาใช้งานได้ปกติแล้ว จะแจ้งให้ทราบอีกครั้งค่ะ

**ลูกค้าท่านใดไม่ประสงค์ทิ้งเครดิตไว้ใน User กรุณาแจ้งถอนก่อนเว็บปิดปรับปรุงประมาน 45 นาที เพื่อป้องกันปัญหาห้องคาสิโนปิดก่อนเวลาค่ะ**

ทางทีมงาน UFABETTHAILAND ขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ ที่นี้ด้วยค่ะ